Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Základy JavaScript

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
7 000 Kč

Cíle kurzu: seznámit posluchače se základními technikami JavaScriptu a na příkladech procvičit jeho užívání.

Cílová skupina: Začínající programátoři

 • Úvod do JavaScriptu
  • JavaScript a W3 standardy
  • Scriptování v XML a HTML dokumentech
  • JavaScript a Java
 • Základy JavaScriptu
  • Interakce scriptu a HTML stránky
  • Použití proměnných
  • Výrazy a operátory
  • Deklarace funkcí
  • Použití funkcí
  • Řízení programu
 • Dokument Objece Model (DOM)
  • Princip DOM
  • Vazba JavaScriptu na DOM
  • Základní objekty:
   • Window
   • Document
   • Image
   • Navigator
 • Pokročilé vlastnosti JavaScriptu
  • Objektový Model
  • Třídy String, Array
  • JavaScript a CSS
 • Práce s formuláři
  • Interakce s prvky formuláře
  • Kontrola správnosti zadaných dat
  • Odesílání formuláře
 • Kompatibilita prohlížečů