Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Začínáme s UML2 - prakticky s nástrojem Enterprise Architect

Trvání: 
2 dny
Cena: 
8 000 Kč

Cíle kurzu: porozumět možnostem a účelu UML a jeho diagramů, naučit se číst a tvořit jeho základní diagramy v nejrozšířenějším nástroji Enterprise Architect. Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností našeho školicího střediska se školením UML, které je poněkud únavné a "nudné" bez procvičování v praxi. Navíc se často stane, že posluchači přijdou na kurz Enterprise Architect a vůbec neznají UML. Takže jsme se rozhodli spojit dva kurzy - "Základy správné programování v UML2" a "Základy nástroje Enterprise Architect".

Co budete po absolvování kurzu umět: seznámíte se zábavným způsobem s notací UML, která je de facto standardem pro modelování a dokumentaci objektových aplikací. Naučíte se pracovat s diagramy UML, pochopíte jejich strukturu a vazby, souvislosti se zdrojovým kódem a naučíte se přizpůsobit si UML pro vlastní potřebu. A samozřejmě získáte i základní dovednosti s ovládáním nástroje EA.

Cílová skupina kurzu: všichni, kdo se potřebují rychle seznámit se základy UML a budou v praxi používat nástroj Enterprise Architect - programátoři, designéři, analytici.

Obsah kurzu:

 • historie UML, jeho účel, standardizace
 • možnosti přizpůsobení a rozšiřování UML
 • rozbor notace jednotlivých diagramů
 • použití jednotlivých diagramů v softwarovém procesu
 • tvorba diagramů
 • Package diagram
 • Use Case Diagram
 • Class Diagram
 • Activity Diagram
 • Sequence Diagram
 • State machine
 • Deployment diagram
 • Component Diagram
 • Seznámení s prostředím Enterprise Architect
 • Založeni nového projektu v EA
 • Další drobné užitečné funkce EA související s tvorbou diagramů

Předpokládané znalosti: znalost objektového programování

Doporučená literatura:  Martin Fowler: Destilované UML, Grada 2010

Předcházející kurzy: