Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Začínáme s programováním na platformě Java

Kategorie: 
Trvání: 
3 dny
Cena: 
18 000 Kč

 Proč se o kurz zajímat: Seznámíte se s architekturou Java 8 SE, syntaxí jazyka, datovými typy, objektovým modelem jazyka Java a nejčastěji používanými balíčky. Absolvent kurzu bude mít aktivní znalost probírané látky. Všechna témata jsou demonstrována na praktických příkladech. Výklad probíhá pomalejším tempem. Všechny příklady si zkusí klient za pomoci lektora naprogramovat sám a tak získat aktivní znalost programování v Javě. Během školení je více času věnovat se individuálním problemům klientů

Co budete po absolvování kurzu umět: programovat v Javě - na základní, nicméně slušné úrovni

Komu je kurz určen: Všem, kteří se potřebují aktivně seznámit s platformou Java a jazykem Java, ať už se jedná o budoucí vývojáře (serverových) javovských aplikací, specialisty na oblast testování a optimalizace javovských aplikací. Nezbytné základy získané v tomto kurzu lze dále rozvíjet volbou příslušných navazujících kurzů.

Obsah kurzu:

 • Úvod do jazyka Java (historie, edice, verze)
 • Java Virtual Machine (JVM)
 • Kompilace
 • Druhy Java aplikací
 • JavaDoc
 • Základy syntaxe jazyka
 • Datové typy v Javě (primitivní, referenční)
 • Příkazy pro řízení toku programu
 • Objektový model jazyka Java
 • Třídy (deklarace, atributy, metody, konstruktory)
 • Viditelnost, balíčky, importy
 • Dědičnost, přetížení
 • Rozhraní a abstraktní třídy
 • Vnitřní třídy
 • Třída Objekt
 • Uvolňování paměti - Garbage collector
 • Výjimky (druhy, způsoby ošetřování)
 • Práce s řetězci
 • Matematické funkce
 • Přístup k systémovým vlastnostem
 • Třídy pro IO operace
 • Třídy pro práci s kolekcemi (Collections, Arrays, Set, Map, List)

Předpokládané znalosti: aktivní znalost procedurálního programování, pasivní znalost objektově orientovaného programování

Předcházející kurzy: