Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Začínáme s Javou - rychle

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
6 000 Kč

Cíle školení: Seznámit posluchače s architekturou Java 2 Standard Edition, syntaxí jazyka, datovými typy, objektovým modelem jazyka Java a nejčastěji používanými balíčky. Absolvent kurzu bude mít aktivní znalost probírané látky. Všechna témata jsou demonstrována na praktických příkladech.
Výklad probíhá rychlým tempem. Problematika je také vysvětlována přirovnáním k jiným programovacím jazykům, jazykům, které již klient zná. Jednodušší přiklady dostane klient již hotové a během školení jsou jen za lektorova komentáře procházeny a vysvětlovány. Složitější příklady si zkusí klient za lektorovy pomoci naprogramovat sám a získá tak aktivní znalost programování v Javě.

Cílová skupina kurzu: Všichni, kteří se potřebují aktivně seznámit s platformou J2SE a jazykem Java, ať už se jedná o budoucí vývojáře (serverových) javovských aplikací, specialisty na oblast testování a optimalizace javovských aplikací. Nezbytné základy získané v tomto kurzu lze dále rozvíjet volbou příslušných navazujících kurzů.

Obsah kurzu:

 • Úvod do jazyka Java (historie, edice, verze)
 • Java Virtual Machine (JVM)
 • Kompilace
 • Druhy Java aplikací
 • JavaDoc
 • Základy syntaxe jazyka
 • Datové typy v Javě (primitivní, referenční)
 • Příkazy pro řízení toku programu
 • Objektový model jazyka Java
 • Třídy (deklarace, atributy, metody, konstruktory)
 • Viditelnost, balíčky, importy
 • Dědičnost, přetížení
 • Rozhraní a abstraktní třídy
 • Vnitřní třídy
 • Třída Objekt
 • Uvolňování paměti - Garbage collector
 • Výjimky (druhy, způsoby ošetřování)
 • Práce s řetězci
 • Matematické funkce
 • Přístup k systémovým vlastnostem
 • Třídy pro IO operace
 • Třídy pro práci s kolekcemi (Collections, Arrays, Set, Map, List)

Předpokládané znalosti: aktivní znalost objektově orientovaného programování v jiném objektově orientovaném jazyce (Delphi, C#, C++, VisualBasic, SmallTalk ...)

Materiály: vypracované lektorem

Doporučená kombinace kurzů:

 

Předcházející kurzy: