Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Začínáme programovat nad databází Oracle

Kategorie: 
Trvání: 
4 dny
Cena: 
22 000 Kč

Proč se o kurz zajímat: Zkušený lektor vám pomůže optimálně zvládnout jednotlivé funkce jazyka SQL a základů programování databázového stroje Oracle. Ušetříte čas při vaší práci, vyvarujete se nejčastějších chyb, kterých se většinou začátečníci při programování databázových aplikací dopouštějí.

Co budete po absolvování kurzu umět: Pracovat na pokročilé úrovni s dotazovacím jazykem SQL, používaným zejména při hromadném zpracování větších objemů dat a přípravě podkladů pro tvorbu různých tiskových sestav. Zvládnete tvorbu relačních databázových struktur vč. nezbytné základní terminologie. Budete umět vytvářet aplikační logiku v prostředí relačních databází platformy Oracle. Zvláště pak byste měli umět správně používat uložené procedury a funkce, neboť tyto prvky mají široké možnosti využití v praxi při vývoji podnikových aplikací. Budete umět instalovat, konfigurovat,  spravovat a udržovat relační databázový stroje Oracle.

Cílová skupina
  Administrátoři a hlavně vývojáři aplikací, kteří si potřebují osvojit obecnou problematiku a základní postupy práce s  databází Oracle a jejími daty.
Obsah kurzu

 • Úvod do problematiky relačních databází
 • Seznámení s nástrojem Oracle SQL Developer
 • Základní principy transakčního zpracování dat, zásady ACID
 • Výběrové dotazy nad tabulkou (SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY)
 • Výběrové dotazy nad spojením několika tabulek (LEFT, RIGHT, FULL JOIN)
 • Vkládání, aktualizace a odstraňování dat (INSERT, UPDATE, DELETE)
 • Praktická cvičení na výše uvedená témata
 • Agregační dotazy GROUP BY, HAVING
 • Práce s poddotazy v klausulích SELECT, FROM a WHERE
 • Dávkové přesuny a transformace dat, tabulka DUAL
 • Úvod do problematiky optimalizace dotazů
 • Používání vestavěných funkcí jazyka
 • Praktická cvičení na výše uvedená témata
 • Seznámení se základními pojmy (entita, atribut, doména, relace, atd.)
 • Význam a použití primárních klíčů (PK), cizích klíčů (FK) a integritních omezení
 • Normalizace relačního schématu, její použití, normální formy
 • Modelování relačních databází pomocí UML
 • Cvičný návrh relační databáze a následná diskuse vlastností návrhů jednotlivých posluchačů vč. rozboru jejich předností a nedostatků
 • Vytváření uložených procedur a uživatelem definovaných funkcí, předávání parametrů a návratových hodnot
 • Použití databázových pohledů pro zapouzdření struktury a řízení přístupu k datům
 • Implementace spouští (triggers) typu AFTER, BEFORE a INSTEAD OF nad tabulkami a pohledy
 • Databázové kurzory a jejich výkonnostní režie při zpracování datových záznamů
 • Instalace a konfigurace databázového stroje
 • Bezpečnost přístupu, autentizace, autorizace, auditování
 • Automatizace dávkových úloh
 • Optimalizace výkonu databáze prostřednictvím sloupcových indexů
 • Monitorování výkonu a identifikace dotazů, které působí výkonnostní problémy

Předpokládané znalosti

 • porozumění potřebám hromadného zpracování dat pomocí počítačů
 • dobrá orientace v uživatelském rozhraní operačního systému Windows
 • výhodou jsou obecné znalosti problematiky programovacích jazyků

Materiály
vypracované lektorem