Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

XSLT - jazyk pro převody XML dokumentů

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
12 000 Kč

Cíle školení: Školení se zabývá možnostmi transformačního jazyka XSLT a jejich využitím při řešení praktických problémů, především v Javě SE a Javě EE.

Cílová skupina kurzu: Programátoři a tvůrci stránek, kteří potřebují efektivně a jednoduše konvertovat data uložená ve formátu XML do dalších formátů, například CSV, TXT, XHTML a dalších.

Obsah kurzu:

 • na co vše lze XSLT použít
 • přehled implementací XSLT v Javě a jejich silné a slabé stránky
 • důkladné seznámení s dotazovacím jazykem XPath
 • základy konstrukce XSLT stylů
 • šablony, předávání parametrů a proměnné
 • podmínky, cykly, řazení, automatické číslování
 • zpracování více dokumentů v jednom stylu
 • generování více výstupních dokumentů jedním stylem
 • konverze do HTML, XML a dalších formátů
 • ukázky praktických aplikací
 • volání XSLT z prostředí programovacích jazyků
 • volání transformace na klientovi a na serveru

Předpokládané znalosti: základy jazyka XML, základy HTML

Materiály: prezentace připravená lektorem

Doporučená kombinace kurzů:

 • předcházející: X2