Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

XSLT jako jednoduchý a výkonný jazyk pro zpracování XML dokumentů

Kategorie: 
Trvání: 
3 dny
Cena: 
15 000 Kč
Cíle školení: Školení se podrobně zabývá všemi možnostmi transformačního jazyka XSLT a jejich využitím při řešení praktických problémů.

 

Cílová skupina kurzu: Programátoři a tvůrci stránek, kteří potřebují efektivně a jednoduše konvertovat data uložená ve formátu XML do dalších formátů.

 

Obsah kurzu


 • na co vše lze XSLT použít


 • přehled implementací XSLT a jejich silné a slabé stránky


 • důkladné seznámení s dotazovacím jazykem XPath


 • základy konstrukce XSLT stylů


 • šablony, předávání parametrů a proměnné


 • podmínky, cykly, řazení, automatické číslování


 • zpracování více dokumentů v jednom stylu


 • generování více výstupních dokumentů jedním stylem


 • nestandardní, ale užitečná rozšíření XSLT


 • konverze do HTML, XML a dalších formátů


 • ukázky praktických aplikací


 • přidávání vlastních funkcí do XSLT procesoru


 • volání XSLT z prostředí programovacích jazyků


 • volání transformace na klientovi a na serveru


 • nové funkce XPath 2.0 a XSLT 2.0

 

Předpokládané znalosti: základy jazyka XML na úrovni školení Úvod do XML pro vývojáře, základy HTML 

 

Školicí materiály: Posluchači obdrží materiály vypracované lektorem