Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

XML a tvorba webových stránek

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
10 000 Kč

Cíle školení: Školení se věnuje dvěma oblastem, kde je využití XML velice přínosné. Jednak při automatickém generování několika podob webových stránek pro různá koncová zařízení (webové prohlížeče, WAP telefony apod.). Druhá oblast je zajímavá především pro správce větších web-site. Naučí se, jak z jednoho přehledného XML dokumentu generovat rozsáhlý web se složitou strukturou, včetně automaticky udržovaných a funkčních navigačních odkazů.

Cílová skupina kurzu: Všichni, kdo potřebují efektivně vytvářet a spravovat rozsáhlé webové servery a aplikace.

Obsah kurzu:

  • seznámení s novými požadavky, které praxe klade na webové stránky a aplikace
  • využití XML a XSL pro nabízení obsahu v několika formátech
  • oddělení obsahu a vzhledu stránek
  • automatická konverze XML dokumentů do HTML a WML
  • praktické seznámení s produkty, které podporují "on-the-fly" konverzi z XML
  • dynamické generování XML dokumentů
  • tvorba webových aplikací pro různá koncová zařízení
  • využití XML při správě a tvorbě rozsáhlých web-site

Předpokládané znalosti: znalost základů jazyka XML a XSLT na úrovni školení "Úvod do XML pro vývojáře", přehled o technologiích používaných na Webu

Materiály: skripta vypracovaná lektorem