Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

XML schémata

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
10 000 Kč

Cíle školení: Seznámit účastníky s moderními jazyky pro popis schématu dokumentů XML a jejich praktickým využitím pro validaci, databinding a generování dokumentace.

Cílová skupina kurzu: Vývojáři zodpovědní za vývoj nových schémat nebo píší aplikace, které generují či přijímají data, jejichž formát je definován schématem.

Obsah kurzu:

 • přehled nejpoužívanějších jazyků pro popis schématu dokumentu
 • DTD
 • W3C XML Schema
 • Relax NG
 • Schematron
 • přístupy ke tvorbě schémat
 • schémata a jmenné prostory
 • využití schémat pro validace
 • validace oproti více schématům najednou
 • využití schémat pro databinding
 • generování dokumentace ze schémat
 • konverze mezi schématy
 • nástroje podporující schémata

Předpokládané znalosti: základní znalost principů XML na úrovni školení "Úvod do XML pro vývojáře"

Materiály: posluchači obdrží materiály vypracované lektorem

 

Doporučená kombinace kurzů:

 • předcházející: X2