Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

XML a Java

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
10 000 Kč

Cíle školení: Školení seznamuje s rozhraním JAXP pro zpracování XML dokumentů a využitím rozhraní SAX a DOM v praktických aplikacích. Pozornost je věnována i využití dalších XML knihoven z Javy – např. XSLT procesorů a moderních rozhraní jako JDOM, StAX, JAXB. Po absolvování kurzu budou posluchači schopni efektivně zpracovávat XML dokumenty přímo v prostředí programovacího jazyka Java.

Cílová skupina kurzu: Programátoři v jazyce Java, kteří potřebují přidat do svých aplikací podporu XML.

Obsah kurzu:

  • Seznámení s Java XML API (JAXP)
  • Princip práce s rozhraními SAX a DOM
  • Využití rozhraní SAX v praxi
  • Využití rozhraní DOM v praxi
  • Využití XSLT v Xpathu v praxi
  • Změna parseru používaného aplikací
  • Využití dalších XML-technologií v Javě
  • Přehled použití dalších XML API pro Java – StAX a JDOM
  • Databinding – JAXB
  • Validace dokumentů XML oproti DTD a XML Schema

Předpokládané znalosti: znalost základů jazyka XML na úrovni školení Úvod do XML pro vývojáře, dobrá znalost Javy

Materiály: posluchači obdrží skripta vypracovaná lektorem