Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Web Scripting

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
7 500 Kč

Cíle školení: Seznámit posluchače se skriptovacími jazyky JavaScript (JScript) a VBScript a jejich použitím jak na straně klientského prohlížeče (v prostředí DHTML), tak na straně webového serveru Microsoft Internet Information Server (prostředí ASP) a prostředí WSH (Windows Scripting Host). Frekventanti se seznámí s prostředky, které dané skriptovací jazyky nabízejí, podporovanými jazykovými konstrukcemi a příkazy, datovými typy a objekty. Posluchači se seznámí s použitím skriptů v prohlížeči, integrací do DHTML a základními vestavěnými objekty prohlížeče. Na straně IIS budou představeny objekty prostředí IIS a základy práce s technologií ASP. Po dokončení kurzu budou absolventi schopni vytvářet DHTML stránky, ASP stránky a skripty pro WSH.

Cílová skupina kurzu: Všichni, kteří chtějí využívat skriptovacích možností prohlížečů pro vývoj interaktivních webových prezentací a aplikací a mají alespoň základní zkušenosti s programováním.

Obsah kurzu:

 • JavaScript, JScript, VBScript , úvodní představení
 • Datové typy, podtypy typu Variant
 • Proměnné, deklarace proměnných, rozsahy platnosti
 • Přiřazovací příkaz, skalární proměnné a pole, konstanty
 • Operátory, priorita operátorů
 • Řízení chodu programu, podmíněný příkaz, příkaz select / switch
 • Příkazy cyklů, do / while / for / for each
 • Práce s objekty, vytváření objektů
 • DHTML
 • Vestavěné objekty prohlížeče
 • Skriptování HTML elementů
 • Active Server Pages (ASP) - principy, vestavěné objekty ASP
 • Windows Scripting Host - principy, vestavěné objekty WSH

Předpokládané znalosti: základní znalosti programovaní a programovacích technik, znalost jazyka HTML

Materiály: prezentace vypracovaná lektorem