Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Vývoj webových aplikací pomocí Java Server Faces

Kategorie: 
Trvání: 
3 dny
Cena: 
18 000 Kč

Cíle kurzu: Prostředky, které vývojáři nabízí specifikace Java Servlets a JSP, jsou pro vývoj webových aplikací sice dostačující, nicméně na poměrně nízké úrovni. Specifikace JavaServer Faces přináší výrazné rozšíření těchto možností a nabízí na straně serveru komponentní model sestavované HTML stránky podobný modelu vizuálních komponent ve frameworku Swing. Vývojář může při sestavování stránek využívat připravených i vlastních vizuálních komponent a své webové aplikace tak vytvářet s výrazně menším úsilím. Cílem kurzu je seznámit vývojáře s frameworkem Java Server Faces a umožnit mu efektivně vytvářet webové aplikace v jazyce Java.

Cílová skupina kurzu: Vývojáři, kteří chtějí navrhovat a vytvářet snadno udržovatelné webové rozhraní svých aplikací pomocí standardních nebo vlastních vizuálních JSF komponent.

Obsah kurzu:

 • Základní principy JSF
 • Životní cyklus zpracování JSF požadavku
 • Úvod do komponentního modelu JSF
 • Expression Language
 • Definice Managed Beans
 • Prostředky pro kontrolu vstupu od uživatele (konvertory, validátory)
 • Model zpracování událostí
 • Řízení navigace mezi stránkami
 • Komponenty pro zobrazení výstupmích dat
 • Komponenty pro vstup od uživatele
 • Komponenenty spouštějící akce
 • Podpora práce s tabulkovými daty
 • Internacionalizace aplikací
 • Koncepce rendererů
 • Úvod do vývoje vlastních komponent
 • Možnosti konfigurace frameworku JSF
 • Dostupné implementace specifikace JSF

Předpokládané znalosti: znalosti základních prostředků pro programování webových aplikací v jazyce Java

Materiály: vypracované lektorem

Předcházející kurz: Tvorba webových aplikací se Servlets a JSP