Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Vývoj Java EE aplikací s Web Services

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
14 000 Kč

Cíle školení: Účastníci se naučí efektivně vytvářet i využívat web services standardu JAX-WS 2.1 nad platformou Java EE. Seznámí se s formáty WSDL, XML Schema (XSD), ovládnou Java-XML mapování JAXB 2.1 a dozvědí se, jaký je rozdíl mezi Java RMI, SOAP a REST webovými službami. Absolventi kurzu získají vědomosti o principech webových služeb, způsobu použití a souvisejících standardech. Seznámí se s JAX WS specifikací, která definuje implementaci webových služeb v rámci Java EE. Na praktických příkladech si vyzkouší vytváření služeb na základě definovaného kontraktu, či na základě již existující javovské funkcionality. Kurz završí popis návrhových vzorů v oblasti webových služeb.

Cílová skupina kurzu: Programátoři, vývojáři a softwaroví architekti na platformě Java EE.

Obsah kurzu:

  • Motivace, rozdíl Java RMI, SOAP a REST
  • XML Schema - Popis formátu XML
  • JAXB 2.1 - Mapování objektů Java na XML a obráceně
  • Formát WSDL a definice webové služby
  • Klient webové služby pomocí HttpURLConnection
  • Klient pomocí JAX-WS 2.1
  • Server pomocí JAX-WS 2.1
  • Generování WSDL a přizpůsobení XML schématu
  • Větší kontrola nad požadavky - rozhraní Dispatch, Provider
  • LogicalHandler a SOAPHandler, vlastní handler

Předpokládané znalosti: Java SE na velmi dobré úrovni, přehled o technologiích Java EE,  znalost tvorby webových aplikací (Servlety, JSP), přehled o formátu XML, XML Schema, jmenné prostory

Materiály:  prezentace  vypracovaná lektorem