Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Vybrané partie z Java SE II.

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
6 000 Kč

Cíle školení: Seznámit posluchače s pokročilými výrazovými prostředky jazyka Java. Během kurzu si posluchači vyzkouší pokročilé konstrukce, které jsou často užívané při tvorbě javovských aplikací, práci s třídami a balíky, které obvykle tvoří jádro většiny aplikací. Všechna témata jsou demonstrována na praktických příkladech. Absolvent kurzu bude mít aktivní znalost probírané látky.

Cílová skupina kurzu: Všichni, kteří se potřebují detailně seznámit s platformou J2SE a jazykem Java, včetně pokročilých technik používaných při vývoji aplikací - ať už se jedná o budoucí vývojáře (serverových) javovských aplikací, specialisty na oblast testování a optimalizace javovských aplikací. Znalosti získané v tomto kurzu lze dále rozvíjet volbou příslušných navazujících kurzů.

Obsah kurzu:

  • New I/O API
  • Regulární výrazy
  • Serializace
  • Tvorba jar souborů
  • Logování
  • Lokalizace
  • Java Preferences

Předpokládané znalosti: znalosti jazyka Java (platformy J2SE) na úrovni kurzu J1 nebo J1A

Materiály: vypracované lektore