Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Vše, co potřebujete vědět o SQL

Kategorie: 
Trvání: 
3 dny
Cena: 
12 000 Kč

Cíle kurzu: Seznámit posluchače se základy a pokročilejšími vlastnostmi používání dotazovacího jazyka SQL. Jazyk SQL je standardizovaným nástrojem pro přístup k relačním databázím. Jeho ovládnutí je podmínkou plného využití potenciálu, jež nám relační databázové systémy nabízejí. Cvičení probíhajií na MS SQL serveru nebo na My SQL - podle potřeby posluchačů. 

Co budete po absolvování kurzu umět: Správně navrhnout a naprogramovat SQL databázi, zvládnete i základní administraci
 

KOmu je kurz určen:  Uživatelům informačních technologií, administrátorům a vývojářům aplikací, kteří si potřebují osvojit postupy práce s daty uloženými v relačních databázích.

Obsah kurzu:
První den:

 • Úvod do problematiky relačních databází
 • Základní principy transakčního zpracování dat
 • Výběrové dotazy nad tabulkou (SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY)
 • Výběrové dotazy nad spojením několika tabulek (LEFT, RIGHT, FULL JOIN)
 • Vkládání, aktualizace a odstraňování dat (INSERT, UPDATE, DELETE)
 • Praktická cvičení na výše uvedená témata

Druhý den:

 • Agregační dotazy GROUP BY, HAVING
 • Práce s poddotazy v klausulích SELECT, FROM a WHERE
 • Dávkové přesuny a transformace dat INSERT INTO…SELECT, SELECT INTO
 • Úvod do problematiky optimalizace dotazů
 • Používání vestavěných funkcí jazyka (GETDATE, NEWID, CONVERT atd.)
 • Praktická cvičení na výše uvedená témata

Třetí den:

 • Seznamení se základními pojmy (entita, atribut, doména, relace, atd.)
 • Význam a použití primárních klíčů (PK), cizích klíčů (FK) a integritních omezení
 • Normalizace relačního schématu, její použití, normální formy
 • Modelování relačních databází pomocí UML
 • Cvičný návrh relační databáze a následná diskuse vlastností návrhů jednotlivých posluchačů vč.společného rozborujejich předností a nedostatků

Předpokládané znalosti:· porozumění potřebám hromadného zpracování dat pomocí počítačů, dobrá orientace v uživatelském rozhraní operačního systému Windows,  výhodou jsou obecné znalosti některého z programovacích jazyků.