Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Úvod do UML

Trvání: 
2 dny
Cena: 
8 000 Kč

Proč se o kurz zajímat: UML je standard, jehož používání výrazně zvyšuje srozumitelnost a přesnost specifikace software v každé fázi vývoje. Tím se snižuje počet nedorozumění nejen ve vývojovém týmu, ale i mezi zákazníkem a dodavatelem a zvyšuje se tak kvalita výsledného systému.
Co budete po absolvování kurzu umět: Vytvořit dokumentaci vašeho projektu s pomocí standardu UML tak, že jí budou rozumět nejen ostatní členové vašeho týmu, ale i další na projektu zúčastněné osoby.
Komu je kurz určen: analytikům, návrhářům a programátorům

Obsah kurzu:
Úvod do UML (Unified Modeling Language)

 • Historie jazyka UML
 • Co je a co není UML
 • Přínosy modelování
 • Statické modelování a dynamické modelování

Diagramy a jejich využití:

 • Diagram případů užití (use case diagram)
 • Diagram aktivit (activity diagram)
 • Sekvenční diagram (sequence diagram)
 • Diagram tříd (class diagram)
 • Objektový diagram (object diagram)
 • Digramy stavů (statechart)
 • Diagram komponent (component diagram)
 • Diagramy spolupráce (collaboration diagram)
 • Diagram nasazení (deployment diagram)
 • Vazby mezi diagramy
 • Praktické procvičení použití všech typů diagramů

Využití UML v při modelování podnikových procesů a infrastruktury

Navazující kurzy: