Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Úvod do jazyka SQL

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
6 000 Kč

Cíle kurzu: Seznámit posluchače se základy používání dotazovacího jazyka SQL. Jazyk SQL je standardizovaným nástrojem pro přístup k relačním databázím. Jeho ovládnutí je podmínkou plného využití potenciálu, jež nám relační databázové systémy nabízejí.

Cílová skupina: Uživatelé informačních technologií, administrátoři a vývojáři aplikací, kteří si potřebují osvojit postupy práce s daty uloženými v relačních databázích.

Obsah kurzu:

  • Úvod do problematiky relačních databází
  • Základní principy transakčního zpracování dat
  • Výběrové dotazy nad tabulkou (SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY)
  • Výběrové dotazy nad spojením několika tabulek (LEFT, RIGHT, FULL JOIN)
  • Vkládání, aktualizace a odstraňování dat (INSERT, UPDATE, DELETE)
  • Praktická cvičení na výše uvedená témata

Předpokládané znalosti:· porozumění potřebám hromadného zpracování dat pomocí počítačů, dobrá orientace v uživatelském rozhraní operačního systému Windows,  výhodou jsou obecné znalosti některého z programovacích jazyků.

Materiály: vypracované lektorem