Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Úvod do agilních metodik řízení projektů a SCRUM

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
4 000 Kč

Proč se o kurz zajímat: SCRUM je v současnosti velmi populární metoda pro agilní vývoj software a řízení týmu. Tento jednodenní kurz - možná více workshop - vás seznámí se základními principy agilního přístupu. Představí metodiku řízení projektů SCRUM, vypíchne její výhody i upozorní na eventuální možné problémy, na které můžete při implementaci SCRUM narazit. Velký důraz je při vedení kurzu kladen na pochopení, jak jednotlivé části metodiky přispívají k úspěšnosti celku. Představení metodiky probíhá formou výkladu, v druhé části si pak účastníci vyzkouší tuto metodiku formou hry.
Co budete po absolvování kurzu umět: uděláte si obrázek o tom, co vám může SCRUM přinést
Komu je kurz určen: vedoucí týmů a programátoři, kteří chtějí poznat agilní svět.
Obsah kurzu:
1. Co jsou agilní metody a jak se liší od klasického řízení projektů.
2. Základní terminologie agilního světa.
3. SCRUM cyklus:
    a) proces plánování,
     b) agilní odhady a ohodnocení.
4. SCRUM artefakty:
     a) backlog,
     b) burndown,
     c) user story.
5. Role na projektu a jejich význam:
    a) SCRUM master,
    b) product owner,
    c) tým.
6. SCRUM hra - praktické vyzkoušení.
 
Předpokládané znalosti: kurz je určen pro začátečníky v agilní oblasti. Případné zkušenosti s vývojem software klasickými způsoby jsou výhodou, ale ne nutností.
 
Materiály: účastníci kurzu si odnesou na své flash paměti slidy z přednášky