Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

UML pro analytiky

Trvání: 
1 den
Cena: 
5 000 Kč

Proč se o kurz zajímat: UML je nejpoužívanějším standardem při specifikaci software a tedy alespoň základní znalosti UML diagramů by měl mít každý dobrý analytik. Tento kurz se soustřeďuje pouze na UML diagramy, které používající při specifikaci software analytici, ať už jsou blíže businessu či programátorům. V tomto kurzu bude na praktickém příkladu probráno modelování procesů, entit, životního cyklu entit, případů užití a jejich scénářů.

Co budete po absolvování kurzu umět: Vytvořit specifikaci software s využitím UML diagramů
Pro koho je kurz určen: kurz ocení především business analytici, IT analytici a IT konzultanti

Obsah kurzu:

  • Modelování business procesů - UML diagramu aktivit
  • Modelování business entit – UML diagram tříd
  • Modelování životního business entit – UML stavový diagram
  • Odvození případů užití z business procesů – UML digram případů užití
  • Psaní scénářů pro případy užití

Předpokládané znalosti: základní zkušenosti s procesem vývoje software na jakékoliv pozici (analytik, návrhář, zadavatel, programátor, tester, …)

Doporučená literatura: Arlow, Neustadt: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press 2004 – učebnice Unified Process a UML

Předcházející kurzy: