Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Tvorba webových aplikací se Servlets a JSP

Kategorie: 
Trvání: 
3 dny
Cena: 
18 000 Kč

Cíle kurzu: Trendem posledních let je vytváření aplikací používajících pro uživatelského rozhraní webový prohlížeč. V Javě lze pro realizaci webového rozhraní použít řadu různých komerčních i open-source frameworků a prostředků. Všechny však staví na základních specifikacích Java Servlets a JSP, jejichž znalost je nezbytným předpokladem pro efektivní vývoj webového rozhraní a které budou v rámci kurzu podrobně probrány. Cílem kurzu je proto seznámit vývojáře se standardními prostředky pro tvorbu webových aplikací v jazyce Java s důrazem na vývoj webového rozhraní pro platformu Java EE.

Cílová skupina kurzu: Pro vývojáře, kteří chtějí vytvářet webové aplikace v jazyce Java.

Obsah kurzu:

 • Java Servlets
 • Objekt kontextu aplikace, rozhraní ServletContext
 • Objekt reprezentující požadavek
 • Objekt reprezentující odpověď
 • Životní cyklus servletu
 • Možnosti parametrizace servletu
 • Vyvolávání dalších webových zdrojů
 • Moduly webových aplikací
 • Archivy webových aplikací
 • Pravidla mapování příchozích požadavků servletům
 • Zpracování chybových stavů
 • Filtry
 • Web event listeners
 • Správa stavových informací
 • Mechanismy používané pro session tracking
 • Objekt reprezentující session uživatele
 • Bezpečnost webových apliakcí
 • Deployment descriptor webové aplikace
 • JavaServer Pages
 • Životní cyklus stránek JSP
 • Skriptovací elementy
 • Direktivy
 • Standardní akce JSP
 • Výrazový jazyk Expression Language
 • JSTL
 • Možnosti vytváření vlastních knihoven tagů

Předpokládané znalosti: programování v jazyce Java, HTML

Materiály: vypracované lektorem