Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Tvorba webových aplikací s ASP.NET

Trvání: 
3 dny
Cena: 
15 000 Kč

Cíle školení: seznámit s technologiemu pro tvorbu webových aplikací v prostředí .NET. Kromě vysvětlení základních principů ASP.NET je kladen důraz na ukázky technik a způsobů práce při tvorbě webových aplikací, které jsou nutností při tvorbě robustních systémů v prostředí .NET. Do této množiny patří např. centralizace layoutu a stylů stránky, bezpečnost, optimalizace stránky na přenášnou velikost a na standard XHTML. Velká část školení je věnována technikám práce s daty. Školení probíhá v prostředí Microsoft Visual Studio 2008 v jazyce C# a využívá možnosti, které poskytuje .NET verze 3.5.

Cílová skupina kurzu: Školení je určeno primárně pro programátory, kteří potřebují tvořit webové aplikace, ať už se jedná o klasické "webové prezentace" nebo o součásti interních firemních systémů.

Obsah kurzu:

 • seznámení s ASP.NET v prostředí VS2008
 • struktura webového projektu, konfigurace
 • struktura webového formuláře, životní cyklus stránky, model událostí
 • základní serverové ovládací prvky
 • použití MasterPage, Themes
 • serverové ovládací prvky pro prezentaci a editaci dat
 • vrstvy poskytovatelů dat
 • validace
 • trasování, ladění
 • ukládání stavu, cachování dat
 • bezpečnost asp.net
 • úvod do použití MS AJAX a AjaxControlToolkit
 • nasazování aplikace

 

Předpokládané znalosti:

 • alespoň základní znalost programovacího jazyka C#, základní orientace v .Net framework

 

Materiály:

 • Prezentace/příklady, vypracované lektorem

 

Doporučená kombinace kurzů:

 • Předcházející: C#, NET1, technologie .NET