Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Tvorba integračních komponent dle specifikace JCA - outbound komponenty

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
9 000 Kč

Cíle kurzu: V tomto kurzu se posluchači seznámí s principy fungování výstupních (outbound) JCA konektorů a naučí se vytvářet vlastní integrační komponenty. Technologie Java Enterprise Edition se stala nosnou platformou pro množství úspěšných enterprise systémů v různých odvětvích. Rozsáhlejší aplikace se dnes již neobejdou bez integrace s okolními systémy, které však vždy nenabízí snadné integrační rozhraní typu Web Services. V případě, kdy má být integrace provedena pomocí protokolu, který není aplikačním serverem přímo podporován, je správným řešením zapouzdření logiky vytváření síťového spojení a formátování zpráv do komponenty vytvořené dle specifikace JCA - Java Connector Architecture. Tyto komponenty, označované jako konektory, využívají služeb infrastruktury aplikačního serveru (pooling připojení, propagace identity uživatele, řízení transakcí) za současného zachování nezávislosti na konkrétním JavaEE serveru. Konektoru umožňují oboustrannou komunikaci – vytvářená JavaEE aplikace může být vzhledem k integrovanému systému v pozici klienta nebo serveru. Díky vyčlenění nízkoúrovňového kódu do samostatných znovupoužitelných komponent se vývojář aplikace může věnovat pouze kódování vlastní business logiky.

Kurz je určen: Pro vývojáře, kteří se chtějí podrobně seznámit s možnostmi, které nabízí integrace pomocí specifikace JCA a vyzkoušet si vytvoření výstupního konektoru.

Obsah kurzu:

  • Úvod do architektury JCA
  • Životní cyklus integračních komponent
  • Řízení připojení k externím systémům
  • Podpora transakčího zpracování
  • Řízení bezpečnosti

Materiály: vypracované lektorem

Předpokládané znalosti: Java SE na velmi dobré úrovni, přehled o technologiích Java EE