Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Tvorba integračních komponent dle specifikace JCA - inBound komponenty

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
9 000 Kč

Cíle kurzu:Seznámit posluchače s pokročilou tvornou vstupních (inbound) komponent podle specifikace JCA. Kurz obsahově navazuje na školení o tvorbě výstupních komponent (kód školení JCA1). K obsahu kurzu: technologie Java Enterprise Edition se stala nosnou platformou pro množství úspěšných enterprise systémů v různých odvětvích. Rozsáhlejší aplikace se dnes již neobejdou bez integrace s okolními systémy, které však vždy nenabízí snadné integrační rozhraní typu Web Services. V případě, kdy má být integrace provedena pomocí protokolu, který není aplikačním serverem přímo podporován, je správným řešením zapouzdření logiky vytváření síťového spojení a formátování zpráv do komponenty vytvořené dle specifikace JCA - Java Connector Architecture. Tyto komponenty, označované jako konektory, využívají služeb infrastruktury aplikačního serveru (pooling připojení, propagace identity uživatele, řízení transakcí) za současného zachování nezávisliosti na konkrétním JavaEE serveru. Konektoru umožňují oboustrannou komunikaci – vytvářená JavaEE aplikace může být vzhledem k integrovanému systému v pozici klienta nebo serveru. Díky vyčlenění nízkoúrovňového kódu do samostatných znovupoužitelných komponent se vývojář aplikace může věnovat pouze kódování vlastní business logiky.

Kurz je určen: Pro vývojáře, kteří se chtějí podrobně seznámit s možnostmi, které nabízí integrace pomocí specifikace JCA a vyzkoušet si vytvoření vstupního konektoru.

Obsah kurzu:

  • Práce s vlákny přidělenými aplikačním serverem
  • Propagace zpráv/událostí na message driven beany
  • Možnosti přijetí transakčního kontextu z externího systému
  • Rozhraní Common Client Interface
  • Vytváření distribučních archivů s JCA konektory

Předpokládané znalosti:  znalost programování v jazyce JavaSE, znalost architektury JavaEE, zejména pak technologie EJB.

Materiály: vypracované lektorem