Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Tvorba distribuovaných aplikací v .NET

Trvání: 
3 dny
Cena: 
15 000 Kč

Cíle školení: .NET posunul termín modularita na kvalitativně vyšší úroveň. .NET Remoting pak umožňuje využívat modulární přístup i v rámci distribuovaných aplikací. S objekty sídlícími nebo pocházejícími ze vzdáleného serveru lze pracovat v podstatě stejně jako s objekty zveřejněnými v rámci nějakého .NET assembly. Probíhá zde přísná typová kontrola a obecně tedy nemůže dojít k chybám způsobeným "rozhozením" verzí serveru a klienta. Parametry metod mohou být všechny základní typy podporované v .NET včetně tak komplexních typů jako je Dataset.

.NET Remoting je velmi komplexní a otevřený, což znamená velké nové možností. Současně to ale vyžaduje jednak správné pochopení nové filozofie, jednak zvládnout řadu nových informací a zvyknout si na poněkud odlišný způsob práce i použití jiných programátorských technik. Cílem tohoto kurzu je proto poskytnout základní orientaci v problematice, ukázat nejběžnější způsoby použití a nabídnout některé tipy a techniky, bez kterých se vývojář distribuovaných aplikací v prostředí .NET jen těžko obejde.

Cílová skupina kurzu: Programátoři, kteří již zvládli základy .NET a předpokládají, že budou vyvíjet i distribuované aplikace.

Obsah kurzu:

  • hlavní principy .NET Remoting
  • využití různých komunikačních protokolů
  • vzdálené objekty předávané hodnotou
  • objekty aktivované serverem - singleton a single-call
  • objekty aktivované klientem
  • vytváření metadat potřebných na klientovi
  • životnost vzdálených objektů
  • asynchronní volání
  • hostitelské procesy pro vzdálené objekty
  • využití konfiguračních souborů

Předpokládané znalosti: základy programovacího jazyka C# v rozsahu našeho kurzu kurzu "Seznámení s jazykem C#",znalost tvorby aplikací v prostředí .NET "Úvod do prostředí Microsoft .NET Framework, přehled technologií .NET"

Materiály: posluchači obdrží skripta vypracovaná lektorem