Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Tomcat Expert pro Spring Framework

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
7 000 Kč

Cíle školení: Účastníci se seznámí s administrací a konfigurací webového serveru Apache Tomcat 6. Zároveň si prakticky vyzkoušejí vývoj a nasazení webových aplikací založených na JSP, případně nasazení složitějších webových frameworků jako Jakarta Struts nebo Spring Framework. Dále se dozvědí o podpoře vlastní autentizace, JNDI a spojení s databází. Nebudou opomenuty ani složitější možnosti serveru Tomcat jako cluster a vysoká dostupnost.

Cílová skupina kurzu: Kurz je určen zejména pro programátory webových aplikací na platformě Java a administrátory serverů, na kterých má Tomcat běžet.

Obsah kurzu:

 • Jak vypadá webová aplikace
 • Webový server Tomcat
 • Nasazování aplikací na Tomcat
 • Základní nastavení serveru
 • Použití z vývojových prostředí, debugging
 • Oddělení konfigurace na aplikaci (web.xml) a prostředí (context.xml)
 • JNDI a JDBC DataSource
 • Přihlašování a Realmy
 • Security Manager
 • ClassLoader, ThreadPool a memoryleaky
 • Použití frameworků jako Jakarta Struts nebo Spring Framework
 • Tomcat clustering a vysoká dostupnost
 • Clusterovaná HttpSession
 • Monitorování výkonu

Předpokládané znalosti: Java, JSP a Servlety

Doporučená kombinace kurzů: předcházející: WAJ2EE