Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Testování použitelnosti uživatelského rozhraní

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
7 100 Kč

Proč se o kurz zajímat: Kvalita uživatelského rozhraní rozhoduje o úspěchu SW produktu- zvláště pak u webových aplikací. Ekonomické dopady chybného návrhu uživatelského rozhraní (moduly uživatelského rozhraní tvoří v softwarovvých produktech až 80% kódu) jsou veliké. V kurzu se zmiňuje také metodika vytváření uživatelského rozhraní ve spolupráci s uživatelem (UCD - User Centred Design). Hlavně ale bude v kurzu specifikována role testování uživatelských rozhraní v procesu návrhu a implementace uživatelských rozhraní (např. srovnávací studie několika softwarových produktů). Formou cvičení si posluchači vyzkouší základní postupy testování použitelnosti včetně přípravy, provedení a vyhodnocení testů. Prezentovány budou praktické zkušenosti z projektů, při kterých se testování použitelnosti využívá.

Co budete po absolvování kurzu umět: Získáte přehled o metodách testování použitelnosti uživatelského rozhraní. Budete schopni integrovat testování použitelnosi do vývojového cyklu produktu, vedoucí k včasnému odhalení a napravení chyb v designu.

Cílová skupina kurzu: Pracovníci zodpovědní za testování SW, kurz bude přínosem i pro SW architekty, vedoucí programátory, projektové manažery.

Obsah kurzu:

  • Základy user-centered a task-centered designu. Význam testování uživatelského rozhraní.
  • Usability engineering – testování s uživateli v laboratoři pro testování použitelnosti.

                Cvičení 1: Simulace testu v laboratoři

  • Discount usability engineering – metody testování bez účasti uživatelů

                Cvičení 2: Provedení kognitivního průchodu

                Cvičení 3: Provedení heuristické evaluace

  • Kvantitativní testování uživatelských rozhraní: Východy a omezení

                Cvičení 4: Návrh a realizace kvantitativního testu a statistické vyhodnocení

  • Zvláštní případy testování uživatelských rozhraní : Remote testing, přístupnost (accessibility)
  • Nové trendy v oboru testování uživatelských rozhraní

 

Předpokládané znalosti: Základní představa o procesu návrhu softwarového produktu.