Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Technologie pro tvorbu třívrstvých aplikací v PHP

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
4 500 Kč

Cíle školení: Naučit se prakticky používat šablonové systémy a databázové abstrakce pro tvorbu kvalitních PHP aplikací.

Obsah kurzu: Kurs je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností pro kvalitní návrh a tvorbu větších aplikací v PHP. Posluchači se seznámí s výhodami třívstvého strukturování webových aplikací, technologiemi pro jejich efektivní tvorbu včetně možností napojení na databáze, a se základními pravidly pro implementaci v PHP. Detailně budou probrány šablonový systém Smarty a databázová abstrakční vrstva ADOdb.

  • Škála možností PHP pro strukturování aplikací, význam a výhody třívrstvé struktury
  • Přehled technologií pro třívrstvý návrh
  • Šablonový systém Smarty
  • Pokročilé možnosti šablon – procházení kontejnerů, konfigurace
  • Abstrakční databázové knihovny pro PHP
  • Použití ADOdb pro přístup k různým databázím
  • Struktura a designové vzory pro implementaci třívstvé struktury v PHP

Předpokládané znalosti: zkušenosti s PHP včetně práce s databázemi, vhodná je alespoň základní znalost objektového programování v PHP