Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Technologie C# a .NET - náhled pro zkušené programátory

Trvání: 
3 dny
Cena: 
15 000 Kč

Cíle školení: přiblížit zkušeným programátorům (Java,. Delphi, C++) technologie C# a .NET. Kurz zachycuje nejpodstatnější věci, potřebné k tvorbě aplikací na těchto platformách. Kurz nejde v jednotlivých tématech do hloubky, ale dokáže zprostředkovat dobrý přehled o možnostech a hlavních problémech - charakteristikách. Představuje ideální nástup pro přechod z jiných platforem na .NET.

Cílová skupina kurzu: zkušení programátoři, znající principy objektového programování

Obsah kurzu:

1. Úvod

 • základní terminologie (CLR, CTS, IL, ..)
 • assemblies a jeji verzování
 • hostování assemblies
 • resources
 • reflection

2. Jazyk C#

 • primitivní, hodnotové a referenční typy
 • generické typy a metody
 • delegáti a anonymní metody
 • finalizery a Dispose pattern
 • výjimky a jejich ošetření

3. LINQ

 • důvody vzniku LINQ
 • jednotný způsob dotazování z různých zdrojů dat
 • deklarativní v. imperativní programování
 • základní operátory
 • query syntaxe a lambda syntaxe
 • aplikace LINQ (XML, SQL, ...)
 • rozšířitelnost

4. LINQ to Objects

 • práce nad kolekcemi
 • extension metody
 • anonymní typy a jejich inicializace
 • další operátory
 • PLINQ
 • příklady

5. LINQ to SQL

 • jednoduché ORM specifické pro MS SQL
 • srovnání s EF
 • DataContext a mapování entit
 • způsoby dotazování
 • vazby mezi entitami
 • aktualizace dat

6. Interoperabilita v .NET

 • používání Win32 API a DLL
 • komunikace .NET a COM objektů
 • komunikace s jinými platformami
 • srovnání Web services, Remoting a WCF

7. WCF (Windows Communication Foundation)

 • základní principy
 • datové a operační kontrakty
 • adresy a bindingy
 • instance a hostování
 • limity dané transportními protokoly a bindingy
 • další možnosti (asynchronní volání, callbacky, ..)

8. WinForms

 • události a properties
 • formuláře a komponenty
 • user control
 • zděděné formuláře a UC
 • tvorba vlastních komponent
 • binding na datové zdroje

9. WWF - Windows Workflow Foundation

 • k čemu lze použít
 • základní pojmy
 • co vše nabízí
 • aktivity
 • drobná ukázka

10. Různé

 • v případě zbylého času
 • podrobnější vysvětlení / ukázky ze C# a .NET

Materiály: prezentace, připravená lektorem