Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Techniky návrhu Java EE aplikací

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
14 000 Kč

Cíle kurzu: Návrhové vzory popisují osvědčená řešení často se vyskytujících problémů. Znalost návrhových vzorů pro platformu Java EE umožňuje psát aplikace, které jsou snadno rozšiřitelné, přehledné, škálovatelné a robustní. V kurzu se účastníci seznámí s těmito vzory: Transfer Object, Data Access Object, Service Activator, Service Locator, View Helper, Business Delegate, Session Facade, Value List Handler, Intercepting Filter, Front Controller, Dispatcher View, Service to Worker, Composite View, Transfer Object Assembler. Kromě návrhových vzorů jsou zmíněny i doporučené strategie návrhu Java EE aplikací, optimalizace a testování Java EE aplikací.

Cílová skupina kurzu: Vedoucí projektů, designéři, analytici a vývojáři, kteří chtějí navrhovat a vytvářet výkonné, spolehlivé, škálovatelné a snadno rozšiřitelné Java EE systémy.

Obsah kurzu:

  • Srhnutí z hlediska návrhu kritických vlastností specifikací Java EE
  • Java EE návrhové vzory z hlediska výkonnosti
  • Doporučené strategie návrhu Java EE aplikací
  • Optimalizace Java EE aplikací
  • Testování Java EE aplikací

Předpokládané znalosti: Znalosti technologií Java EE, EJB, Servlets/JSP, JMS, JDBC.

Materiály: vypracované lektorem

Doporučená kombinace kurzů:

  • předcházející: J2EE1