Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Spring Framework - podrobný základní kurz

Kategorie: 
Trvání: 
3 dny
Cena: 
13 000 Kč

Proč se o kurz zajímat: Framework Spring je revolučním frameworkem, který se stává standardem pro vývoj enterprise aplikací v Javě. Účastníci na kurzu poznají výhody vývoje podnikových aplikací se Springem včetně nasazení na již existující projekty. Na kurzu bude probráno uplatnění Springu ve všech vrstvách aplikace (integrace s JPA, JDBC, řízení transakcí, Web MVC Springu, Remoting).

Co budete po absolvování kurzu umět: Psát efektivní a flexibilní enterprisové aplikace pomocí Springu, používat Spring jako základ pro programování třívrstvých aplikacích, řídit transakce pomocí Springu, tvořit Aspekty, tvořit webovou vrstvu aplikace pomocí Spring @MVC a ověřovat vstupní data pomocí JSR-303 anotací.

Komu je kurz určen: Application Developer, System Analyst, Technical Consultant

Obsah kurzu: 

 • Úvod do Springu
 • IoC - Inversion of Control (Dependency Injection) kontejner pro správu komponent (bean)
 • Definice závislostí bean
 • Životní cyklus IoC kontejneru a spravovaných bean
 • Třívrstvá aplikace se Springem – propojení MVC s business vrstvou
 • Integrace Springu s JPA (Hibernate)
 • Integrace Springu s JDBC (volitelně)
 • AOP – Aspektově Orientované Programování
 • JUnit s podporou Springu
 • Transakce ve Springu
 • Spring Web @MVC
 • Internacionalizace (I18N)
 • Validace vstupních formulářů (JSR-303 - Bean Validation)
 • REST Services ve Springu, Remoting
 • Best practices

Předpokládané znalosti:  Java EE, webové aplikace

Materiály: prezentace a příklady, připravené lektorem