Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Specifikace Enterprise JavaBeans 3.3

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
14 000 Kč

Proč kurz navštívit:  Zapouzření business logiky do komponent vytvořených dle specifikace Enterprise Java Beans 3.3 může přinést pro vaši aplikaci řadu výhod. Technologie JavaEE je dnes ve světě základem velkého množství opravdu významných podnikových aplikací a komponentní architektura EJB v nich hraje důležitou úlohu. Účastníci kurzu si v průběhu školení vyzkouší na příkladech vytváření různých druhů komponent EJB a seznámí se i se složitějšími koncepty jako je transakční zpracování v rámci JavaEE aplikačního serveru.

Co budete po absolvování kurzu umět: Efektivně vytvářet EJB komponenty

Komu je kurz určen: všem, kteří se chtějí seznámit s technologií Enterprise Java Beans a jejím praktickým využíváním - tedy hlavně programátorům a může být přínosem i pro SW architekty.

Obsah kurzu:

  • EJB architektura (EJB framework, základní EJB komponenty a jejich vzájemné vazby, standardní sada služeb v JavaEE)
  • Session beans (stateless, statefull)
  • Přístup k databázím, datovým zdrojům a jiným systémům z EJB komponent
  • Message Driven Beans
  • Přístup k EJB přes Web Service rozhraní
  • Transakce v EJB - beanem řízené transakce a kontejnerem řízené transakce
  • Zpracování výjimek v EJB
  • Časovací služba
  • Mechanismy pro zajištění bezpečnosti v JavaEE systémech

Předpokládané znalosti: znalost jazyka Java v rozsahu našich pokročilých kurzů.

Materiály: vypracované lektorem

 

Doporučená kombinace kurzů:

  • předcházející: v případě dobrých znalostí Javy stačí J2EE1, jinak J1A, JSEVI, JSEVII