Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Složitější prvky jazyka SQL

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
6 000 Kč

Cíle kurzu: Seznámit posluchače se pokročilejšími vlastnostmi dotazovacího jazyka SQL, které se používají zejména při hromadném zpracování větších objemů dat a přípravě podkladů pro tvorbu různých tiskových sestav.

Cílová skupina: Uživatelé informačních technologií, administrátoři a vývojáři aplikací, kteří si potřebují osvojit postupy práce s daty uloženými v relačních databázích.

Obsah kurzu:

  • Agregační dotazy GROUP BY, HAVING
  • Práce s poddotazy v klausulích SELECT, FROM a WHERE
  • Dávkové přesuny a transformace dat INSERT INTO…SELECT, SELECT INTO
  • Úvod do problematiky optimalizace dotazů
  • Používání vestavěných funkcí jazyka (GETDATE, NEWID, CONVERT atd.)
  • Praktická cvičení na výše uvedená témata

Předpokládané znalosti: základy jazyka SQL v rozsahu našeho kurzu Úvod do jazyka SQL (kód SQL1), porozumění potřebám hromadného zpracování dat pomocí počítačů, dobrá orientace v uživatelském rozhraní operačního systému Windows, výhodou je obecná znalost některého z programovacích jazyků.

Materiály: vypracované lektorem

Předcházející kurzy: