Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Seznamte se s číslicovou technikou

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
1 500 Kč

Proč se kurzu účastnit:  Účastníci si osvojí a na skutečných zapojeních sami vyzkouší principy činnosti číslicových obvodů, které dnes (integrované ve vysokém počtu do minimalistických součástek) nalezneme téměř ve všech současných elektronických zařízeních (osobní počítače, spotřební elektronika, automatizační technika, atd.). Absolvováním tohoto kurzu získá účastník nejen znalosti, které mu umožní porozumět číslicovým obvodům (a tedy tomu, jak a proč elektronická zařízení fungují), ale bude schopen jednodušší číslicové obvody také správně navrhnout, sestavit a oživit. V průběhu kurzu sestaví několik jednoduchých zapojení (blikače, indikátory teploty nebo výšky hladiny vody atp.) a výsledné zapojení si po ukončení kurzu v případě zájmu a úhrady za použité součástky (500 Kč včetně DPH) může odnést domů. Dospělým i dětem přináší kurz mimo poučení i hodně zábavy a hry. Dětem i dospívajícím může významně přispět k vyjasnění jejich studijního zaměření, neboť nechá nahlédnout hravým a přitom snadno pochopitelným způsobem nejen do základů číslicové techniky, ale i do základních fyzikálních zákonů. Kurz slouží také jako základ pro navazující kurz „Základy mikroprocesorové techniky“.

Komu je kurz určen: Tento kurz je určen pro všechny zájemce o číslicovou techniku bez věkového omezení i bez specifických požadavků na znalosti a vzdělání, může jej navštívit i dítě od cca 10 let věku, jediným  kritériem pro účastníka je zájem o dané téma.  

Tento kurz připravil náš dlouholetý spolupracovník a osvědčený lektor Michal Jakubec, který pro nás běžně  vede kurzy z oblasti databází, SQL, C# a operačního systému Windows. Spolupracuje mimo jiné s Astronomickým ústavem AV ČR na vývoji robotického řízení jednoho z dalekohledů na Ondřejovské hvězdárně. A právě při této spolupráci s výhodou využil svých znalostí číslicové a mikroprocesorové techniky.

Obsah kurzu:

 • základy elektronických obvodů a jejich veličin (napětí, proud, odpor, Ohmův zákon)
 • přehled elektronických součástek (rezistor, kondenzátor, cívka, dioda, tranzistor)
 • sestavení a oživení jednoduchého elektronického obvodu (zdroj, spínač, LED, aj.)
 • vlastnosti číselných soustav (desítková, šestnáctková, osmičková, dvojková)
 • dvojková soustava a její reprezentace v číslicových obvodech
 • počítání ve dvojkové soustavě (Booleova algebra)
 • kombinační obvody a jejich vlastnosti (hradla AND, OR, NOT, pravdivostní tabulky)
 • rodiny logických integrovaných obvodů TTL, CMOS a jejich vlastnosti
 • sestavení a oživení jednoduchých kombinačních obvodů
 • vlastnosti sekvenčních obvodů (klopné obvody R-S, J-K, D, monostabilní, astabilní)
 • sestavení a oživení jednoduchých sekvenčních obvodů
 • ukázky praktického řešení některých úloh (ošetření spínačů, ovládání relé, atd.)
 • samostatný návrh, sestavení a oživení číslicového obvodu dle zadání lektora
 • shrnutí poznatků a diskuse

Předpokládané znalosti:

 • dobrá představivost a schopnost abstraktního myšlení
 • chuť přijímat nové znalosti a dovednosti
 • znalost základů elektrotechniky výhodou

Materiály:

V kurzu je každému k dispozici sada elektrosoučástek k provádění úloh (odnesete si ji domů za poplatek 500,- Kč včetně DPH), která obsahuje:

 • malý digitální multimetr
 • nepájivé kontaktní pole
 • sada elektronických součástek (integrované obvody, spínače, LED, rezistory...)
 • napájecí kabel USB

dále máte k dispozici zdarma:

 • pracovní sešit pro práci s přípravkem
 • prezentaci s výkladem lektora.