Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Seznámení s jazykem C# .NET

Trvání: 
1 den
Cena: 
3 000 Kč

Cíle kurzu: v tomto kurzu se posluchači seznámí nejprve se základními syntaktickými a procedurálními prvky jazyka C#. Společně s nimi je také probírána základní nabídka funkcí knihoven platformy .NET, která patří do nezbytné výbavy každého profesionálního vývojáře. Veškeré poznatky jsou navíc ilustrovány na praktických příkladech v podobě jednoduchých konzolových aplikací, což usnadňuje porozumění přednášeným tématům bez zbytečného odvádění pozornosti k jiným technologiím a tématům, které nemají být předmětem výkladu v tomto modulu.
 

Cílová skupina: Všichni vývojáři podnikových aplikací, kteří potřebují získat základní porozumění jazyku C# a osvojit si užívání elementární funkčnosti knihoven platformy Microsoft .NET tak, aby mohli efektivně pokračovat dalšími moduly.

Obsah kurzu:

  • Základní podoba programu v jazyce C#
  • Vestavěné (elementární) datové typy a jejich instance
  • Konstanty, deklarace proměnných, aritmetické a logické výrazy
  • Větvení programového řízení
  • Práce s cykly
  • Práce s řetězci, čísly a časovými údaji
  • Použití polí a kolekcí
  • Ošetření chybových stavů pomocí výjimek
  • Příklady použití jednotlivých prvků jazyka

Předpokládané znalosti:  Dobrá orientace v uživatelském rozhraní operačního systému Windows, schopnost analytického myšlení a abstraktního uvažování,  výhodou jsou obecné znalosti problematiky programování a programovacích jazyků.

Předcházející kurzy: