Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Seznámení s jazykem C++

Trvání: 
2 dny
Cena: 
12 000 Kč

Cíle kurzu: Seznámení s programovacím jazykem C++ podle jeho mezinárodního standardu, to znamená bez ohledu na jeho konkrétní implementaci. K výuce lze podle přání využít prostředí C++Builder 6 nebo VisualC++ .NET, ovšem znalosti o programovacím jazyce C++, získané v tomto kurzu, lze využít v jakémkoli vývojovém prostředí. Po absolvování kurzu budete schopni psát programy využívající konstrukce, které tento jazyk nabízí. Získáte základní orientaci ve standardních knihovnách, seznámíte se s principy objektově orientovaného programování, budete umět používat šablony, prostory jmen, budete umět pracovat s výjimkami. Budete také znát rozdíly mezi programovacími jazyky C a C++. Kurz klade důraz na používání standardní šablonové knihovny jazyka C++.

Cílová skupina kurzu: Všichni zájemci o programování v jazyce C++ bez ohledu na vývojové nástroje, které mají k dispozici.

Obsah kurzu: Probíraná témata:

 • Seznámení se základními konstrukcemi a pomocí řady jednoduchých programů
 • Principy objektově orientovaného programování
 • Základní pojmy, lexikální konvence
 • Příkazy a výrazy
 • Vestavěné datové typy
 • Pole, ukazatele
 • Proměnné, deklarace, prostory jmen
 • Funkce
 • Preprocesor
 • Objektové typy, přetěžování operátorů
 • Výjimky
 • Šablony
 • Standardní knihovna

Předpokládané znalosti: Ovládání počítače a základní zkušenosti s programováním v nějakém jiném programovacím jazyce. Nepředpokládáme znalost jazyka C ani znalost základů objektově orientovaného programování. Očekáváme však, že znáte pojmy jako cyklus, podmínka, procedura a funkce, proměnná, výraz atd.

Materiály: vypracované lektorem