Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Sběr uživatelských požadavků pro design a jakost SW

Trvání: 
1 den
Cena: 
7 100 Kč

Proč se o kurz zajímat: Cílem kurzu je uvést do problematiky metody sběru uživatelských požadavků a jejich následné využití při návrhu a redesignu produktů. Kurz je rozdělen na dvě části. V první části bude představena problematika návrhu aplikace z pohledu uživatele (Human Computer Interaction) a její pohled na sběr uživatelských požadavků. Poté si formou workshopů vyzkoušíte přípravu semistrukturovaného rozhovoru a jeho provedení za účelem sběru uživatelských požadavků. Následně proběhnou workshopy na zpracování uživatelských požadavků do formy scénářů a storyboardů, kde si ukážeme a vysvětlíme jejich výhody a nevýhody, způsoby tvorby a využití v rámci projektů.

V druhé části kurzu budou účastníci seznámeni s problematikou sběru uživatelských požadavků z hlediska softwarového inženýrství. Zde se zaměříme na analýzu a formalizaci jednak funkčních, ale též neméně důležitých tzv. nefunkčních požadavků, kterou si posluchači vyzkouší na praktickém příkladu. Následně představíme problematiku mezinárodní normalizace jakosti SW. V rámci workshopu si účastníci vyzkouší na základě modelu jakosti SW vymezit požadavky na jakost ukázkového informačního systému.

V obou částech budou také prezentovány praktické zkušenosti z projektů, ve kterých se používaly metody sběru a zpracování uživatelských požadavků.

Komu je kurz určen: především začínajícím analytikům a designérům uživatelského rozhraní, užitek přinese i vedoucím programátorům a projektovým manažerům pro získání představy o postupu pro vývoj kvalitní aplikace.

Co budete po absolvování kurzu umět: Posluchači se naučí přípravu a sběr uživatelských požadavků formou semistrukturovaných rozhovorů, převedení uživatelských požadavků do podoby scénářů a storyboardů. Naučíme vás, co je to jakost v softwarovém inženýrství, především jakost softwarového produktu, jak ji specifikovat a navrhovat vhodné charakteristiky a míry tak, aby byly správně pokryty požadavky uživatele. To vše podle nejnovější mezinárodní normy ISO 25000. Výsledkem by měla být schopnost zapojit sběr a zpracování uživatelských požadavků do vývojového cyklu produktu tak, aby se dosáhlo přesnějšího určení požadovaných funkčností, což je základem efektivního vývoje produktu.

Stručný obsah kurzu:

 • Vliv uživatelských požadavků na návrh uživatelských rozhraní, dopady chybné analýzy uživatelských požadavků na projekt

 • Metody iniciálního sběru uživatelských požadavků - příprava interview, jeho vyhodnocení

 • Tvorba, vyhodnocení a prioritizace scénářů na základě sebraných uživatelských požadavků

 • Storyboard jako technika popisu uživatelského scénáře

 • Aplikace Pixton, tvorba storyboardů a jejich vyhodnocení

 • Využití scénářů a storyboardů při návrhu uživatelských rozhraní

 • Sběr funkčních požadavků na SW produkt, možnosti a pravidla formulace požadavků, UML Use Case diagram

 • Definice kvality IS a software, základní údaje o národní a mezinárodní normalizaci

 • Základy teorie měření a pohledy na požadavky na jakost (interní a externí)

 • Model jakosti ISO/IEC 25000 (SQuaRE), vysvětlení charakteristik a podcharakteristik jakosti

 • Problémy kvantifikace požadavků na SW produkt a jejich specifikace, míry jakosti