Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Řízení projektů dle PMI

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
8 000 Kč

Cíle školení: naučit absolventy kurzu efektivně projekty řídit, tj. dosáhnout jejich realizace ve vymezeném rozsahu, s plánovaným rozpočtem a v plánované době. Kurs je založen na projektové metodice PMI, která klade velký důraz na praktické dovednosti, nikoliv na samotné teoretické znalosti. Součástí kursu je i případová studie, z níž vycházejí dílčí úkoly pro účastníky.

Cílová skupina kurzu: Kurz je určen zaměstnancům komerčních společností, veřejných institucí i neziskových organizací, kteří se účastní řízení projektů různého zaměření. Současní i budoucí projektoví manažeři či metodici projektového řízení.

Obsah kurzu:

Den 1:
1. Úvod

 • Základní pojmy – projekt, řízení projektů
 • Životní cyklus projektu
 • Lidé, zájmy a vlivy kolem projektu
 • Procesy v řízení projektu

 

2. Iniciace projektu

 • Základní definice projektu – potřeby a požadavky (PROČ?)
 • Metody hodnocení, obhajování a výběru projektů
 • Dokumentace – Projektová listina, Dokument požadavků projektu

 

3. Plánování projektu

 • Stanovení předmětu a rozsahu projektu (CO?)
 • Plán pracovních činností (Work Breakdown Structure) (JAK?)
 • Plánování harmonogramu projektu (KDY?)
 • Síťový diagram, Ganttův diagram

 

Den 2:
4. Plánování projektu (pokračování)

 • Kritická cesta, milníky
 • Plánování nákladů projektu (ZA KOLIK?)
 • Plánování zdrojů (KDO?)
 • Řízení rizik projektu
 • Plánování nákupu
 • Komunikační plán
 • Plán kvality
 • Sestavení celkového plánu projektu

 

5. Implementace projektu

 • Sledování postupu projektu
 • Směrné plány (baselines)
 • Teorie Dosažené hodnoty (Earned Value) a její kalkulace
 • Hodnocení stavu projektu
 • Řízení rizika
 • Změnové řízení
 • Projektový tým – sestavení, řízení

 

6. Uzavření projektu

 • Smysl a hodnota této fáze
 • Ověření předmětu/rozsahu, akceptace
 • Administrativní a účetní uzávěrka
 • Ponaučení z projektu
 • Další činnosti uzavření projektu

 

Předpokládané znalosti:

 • Znalosti na úrovni kurzu RP1, základní orientace v problematice manažerských dovedností, znalost kancelářských aplikací a principů informačních systémů.

 

Materiály:

 • posluchači obdrží vytištěnou prezentaci ke školení

 

Doporučená kombinace kurzů:

 • předcházející: RP1