Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Protokol IP verze 6

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
6 000 Kč

Cíle školení: podrobně seznámit posluchače s novinkami protokolu IP verze 6

Cílová skupina kurzu: administrátoři, programátoři

Obsah kurzu:

 • K čemu nová verze protokolu?
 • Změny ve struktuře paketů
 • Velikost, zápis a struktura adres
 • Unicast, multicast, anycast
 • Linkové, globální a lokální adresy
 • IPv6 na ethernetu, autokonfigurace
 • Multicasting na ethernetu
 • Doménová jména a záznamy
 • Soužití IPv6 a IPv4 na jedné síti
 • IPv6 na Internetu, routing
 • Firewalling a bezpečnost
 • Šifrování a autentizace pomocí IPsec
 • Privacy extensions
 • Nebude nám chybět NAT?
 • Nasazení IPv6 na sítích připojených k IPv4 internetu
 • Možnosti propojování IPv4 a IPv6 na transportní vrstvě
 • Podpora IPv6 v desktopových a serverových OS
 • Podpora IPv6 v síťových prvcích
 • Diskuze a prostor pro vaše dotazy

Předpokládané znalosti: znalost sítí TCP/IP s protokolem IP verze 4

Materiály: vypracované lektorem