Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Programování webových aplikací typu Web Forms (ASP.NET)

Trvání: 
1 den
Cena: 
3 000 Kč

Cíle kurzu: Seznámit posluchače s filozofií tvorby webových aplikací na platformě ASP.NET. Posluchači zde mají možnost si prakticky ověřit, jakým způsobem je zjednodušena a zefektivněna tvorba uživatelských rozhraní v prostředí webového prohlížeče s využitím knihovny Web Forms. Důraz je zejména kladen na porozumění všech klíčových mechanismů, které se odehrávají na pozadí, protože jen tehdy budou posluchači schopni plně využít potenciál, který tato technologie pro tvorbu webových uživatelských rozhraní nabízí. Praktická cvičení jsou prováděna v rámci tvorby jednoduché webové aplikace dle zadání lektora.

Cílová skupina: Všichni vývojáři podnikových aplikací, kteří potřebují efektivně programovat webové aplikace pro platformu Microsoft .NET.

Obsah modulu:

 • Seznámení se specifiky provozního prostředí webových aplikací
 • Základní principy uživatelského rozhraní typu Web Forms
 • Webový formulář a jeho životní a událostní cyklus
 • Základní serverové ovládací prvky, jejich vlastnosti a obsluha událostí
 • Identifikace a řízení stavu uživatelského sezení
 • Programový přístup ke stavu sezení (objekty ViewState, Session, Application)
 • Tvorba uživatelských ovládacích prvků (WebControl, UserControl)
 • Bezpečnost webových aplikací (autentizace, autorizace, delegování přístupu)
 • Rozšiřitelnost obsluhy klientských požadavků (handlery, moduly)
 • Optimalizace výkonu aplikace (cache)
 • Principy asynchronního programování webového uživatelského rozhraní (AJAX)