Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Programování s MySQL a jeho konfigurace

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
8 500 Kč

Cíle školení: Kurz je podrobným seznámením s databázovým systémem MySQL, který je běžně dostupný a hojně používaný nejen v oblasti webových aplikací. Posluchači se naučí, jak navrhovat a vytvářet databázi MySQL, jaké vlastnosti různé verze a úložiště dat nabízejí a jak jich využít při programování i jak ladit výkon databáze. Kurz se rovněž zabývá různými možnostmi zálohování MySQL databází i správou uživatelů a přístupových práv. Výklad je prokládán praktickými příklady a posluchači si budou moci průběžně zkoušet, co se z výkladu dozví

Cílová skupina kurzu: Vývojáři aplikací, které využívají relační databáze (typicky, avšak nejen, webové aplikace).

Obsah kurzu:

  • srovnání s jinými databázovými systémy
  • přehled vlastností verzí MySQL a úložišť dat (úložných enginů)
  • rozdíly mezi standardním SQL a MySQL, speciální vlastnosti
  • návrh a vytvoření struktury databáze
  • výkon (indexy, optimalizace dotazů)
  • propojení MySQL a aplikace (Java, PHP)
  • zálohování, konfigurace, správa

Předpokládané znalosti: základy jazyka SQL