Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Programování desktopových aplikací typu Windows Forms

Trvání: 
1 den
Cena: 
3 000 Kč

Cíle kurzu: Poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro vývoj aplikací s grafickým uživatelským rozhraním typu Windows Forms na platformě Microsoft .NET. Modul účastníky seznámí nejen s možnostmi, které tento typ rozhraní nabízí, ale také s praktickými radami, doporučenými postupy a tipy, které účastníkům pomohou při vývoji jejich vlastních aplikací. Praktická cvičení jsou prováděna v rámci tvorby jednoduché desktopové aplikace dle zadání lektora.
 

Cílová skupina modulu: Všichni vývojáři podnikových aplikací, kteří potřebují efektivně programovat desktopové aplikace pro platformu Microsoft .NET.

Obsah modulu:

  • Principy tvorby grafického uživatelského rozhraní (GUI)
  • Druhy formulářů, modální a nemodální formuláře a jejich vlastnosti
  • Základní ovládací prvky, jejich umístění ve formuláři, vlastnosti a způsob obsluhy (vlastnosti, události, událostní metody formuláře a ovládacích prvků)
  • Nabídky funkcí (menu), jejich integrace s formulářem, kontextové nabídky
  • Práce s grafickými funkcemi a primitivy (pera, štětce)
  • Tvorba vlastních ovládacích prvků