Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Programování databází v jazyce Transact-SQL

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
6 000 Kč

Cíle kurzu:  Posluchači se seznámí s možnostmi vývoje aplikační logiky v prostředí relačních databází platformy Microsoft SQL Server 2008 R2. Důraz je kladen zejména na správné použití uložených procedur a funkcí, neboť tyto prvky mají široké možnosti využití v praxi při vývoji podnikových aplikací.

Cílová skupina: Uživatelé informačních technologií, administrátoři a vývojáři aplikací, kteří mají zájem proniknout do problematiky tvorby procedurálních databázových objektů.

Obsah kurzu:

  • Vytváření uložených procedur a uživatelem definovaných funkcí, předávání parametrů a návratových hodnot
  • Použití databázových pohledů pro zapouzdření struktury a řízení přístupu k datům
  • Implementace spouští (triggers) typu INSTEAD OF a AFTER nad tabulkami a pohledy
  • Databázové kurzory a jejich výkonnostní režie při zpracování datových záznamů
  •  

Předpokládané znalosti: znalosti z našich kurzů SQL, uvedených níže, dále pak porozumění potřebám hromadného zpracování dat pomocí počítačů, dobrá orientace v uživatelském rozhraní operačního systému Windows, výhodou je obecná znalost některého programovacího jazyka

Materiály:  vypracované lektorem