Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Procesní modelování - zvyšujeme flexibilitu i stabilitu IS

Trvání: 
1 den
Cena: 
6 500 Kč

Proč se kurzu zúčastnit: Pochopíte význam procesního přístupu, potřebného pro zvyšování výkonnosti organizace a její flexibility, jakož i stability a adaptability informačních systémů. Pokud se potřebujete rychle zorientovat v pojmech a pochopit podstatu procesního modelování, je tento kurz určen právě vám.  Vyjasníte si  rozdíl mezi procesem a pracovním postupem, mezi pracovním postupem a workflow. Pochopíte principy procesní analýzy a poznáte základní techniky modelování procesů organizací (systémů). Kurz jsme úspěšně realizovali pro velmi různé zákazníky - od pracovníků IT až po řídící pracovníky odborů různých institucí státní správy a podobných podniků, kteří vlastbně s IT přímo nepřijdou do styku - jsou pouze klienty vlastních IT oddělení nebo externích dodavatelů info systémů.  Kurz vede zkušený konzultant Ernst & Young.

Komu je kurz určen: Na straně IT - vedoucí ICT projektů, architekti, analytici a návrháři. Na straně byznysu - řídící pracovníci všeobecně, vlastníci a analytici procesů, budoucí zpracovatelé procesních modelů, pracovníci zabývající se organizačním a strategickým řízením, řízením jakosti, řízením rizik, interním auditem, kontrolingem apod.

Obsah kurzu odpovídá na tyto otázky:

 • Z čeho procesní modelování (Business Process Modelling – BPM) vychází?
 • Co rozumíme procesem?
 • Jak se vyvíjel a co znamená procesní přístup?
 • Co je procesní modelování a jak probíhá (v jakých krocích)?
 • Jak se procesy člení a co představuje workflow?
 • Co určuje skladbu procesů a ukazatele výkonnosti?
 • Co je a k čemu slouží procesní architektura?
 • K čemu slouží typové (referenční) modely (SAP, APQC, SCOR, …)?
 • Jak ovlivňuje zvolený model podniku model procesu?
 • Jak se mapuje (modeluje) průběh procesů?
 • Jaké jsou hlavní standardy procesního modelování?
 • Jak lze procesní model efektivně zapsat?
 • Lze využít procesní modelování v řízení projektů?
 • Jaké jsou hlavní postupy procesní analýzy?
 • Jaké IT nástroje jsou k dispozici pro BPM?
 • Jak se používá procesní modelování v reinženýringu?
 • Jaké jsou hlavní zkušenosti z praxe BPM ?

Předpokládané znalosti: Všeobecné znalosti o organizacích, systémech apod.

Materiály: prezentace s poznámkami lektora, příklady

Doporučená literatura:

 • Michael Hammer - James Champy: Reengineering - radikální proměna firmy. Management Press.
 • Mathias Weske : Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures (Hardcover) Springer.
 • Další literatura dle aktuálního doporučení lektora