Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Přístup k datovým zdrojům v .NET

Trvání: 
1 den
Cena: 
3 000 Kč

Cíle kurzu: Poskytnout posluchačům přehled možností datového přístupu, který aplikacím nabízí knihovny platformy .NET. Důraz je kladen zejména na přístup k datům uloženým v relačních databázích, stranou diskuse však nezůstanou ani jiné formy jejich uložení, jako např. dokumenty jazyka XML nebo jednoduché textové dokumenty. Praktická cvičení jsou zařazena vždy po dokončení výkladu každého dílčího tématu.

Cílová skupina: Všichni vývojáři podnikových aplikací, kteří na svých projektech potřebují efektivně řešit problematiku datového přístupu.

Obsah kurzu:

  • Představení knihovny datového přístupu ADO.NET
  • Připojení k databázi, spouštění dotazů, výsledná množina řádků (resultset), ošetření chybových stavů
  • Práce s výslednou množinou řádků (DataReader)
  • Práce s otiskem databáze v paměti (DataSet, DataAdapter)
  • Datová vazba (data-binding) na ovládací prvky desktopových a webových aplikací
  • Transakční zpracování dat
  • Úvod do LINQ a problematiky objektově-relačního mapování
  • Podpora XML a XSLT a prostředí Microsoft .NET
  • Praktické tipy pro bezpečnost a optimální výkon databázových aplikací