Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Příprava na certifikaci ITIL

Kategorie: 
Trvání: 
3 dny
Cena: 
21 000 Kč

Cíle školení: Seznámit posluchače s metodikou ITIL. Information Technology Infrastructure Library (ITIL®) byla vytvořena se záměrem zlepšit management IT služeb. ITIL® je rozvinuta do takových detailů, že je využitelná při řešení podpory jak u organizací veřejného sektoru, tak i u soukromých společností. ITIL® je také dobře využitelná jak pro velké, tak i pro malé organizace, rovněž i pro případy centralizovaných nebo distribuovaných řešení podpory řízení IT služeb.

Cílová skupina kurzu: Vedoucí projektů.

Obsah kurzu: ITIL® podle klíčových procesů a souvisejících funkcí definuje následující oblasti:

  • Správy IT infrastruktury - tato oblast popisuje logický model infrastruktury IT a souvisejících služeb, který zajišťuje řízení, údržbu a identifikaci konfiguračních položek
  • Správy problémů - procesy „správy problémů“ identifikují základní příčiny vzniku zaznamenaných incidentů. Kromě opravy chyb umožňují proaktivně předcházet problémům.
  • Řízení změn - oblast popisuje standardizované metody a procedury efektivního řešení změn.
  • Řízení kontinuity služeb - tato oblast popisuje řízení podpůrných služeb IT v případě narušení funkčnosti klíčových systémů společnosti tak, aby byly minimalizovány související dopady.
  • Řízení incidentů - cílem procesů v oblasti „řízení incidentů“ je rychlé obnovení provozu s minimalizací dopadů na související obchodní procesy.
  • Řízení dostupnosti a plánování kapacit - cílem řízení dostupnosti je optimalizovat IT infrastrukturu tak, aby odpovídala obchodním požadavkům společnosti. Součástí je také plánování kapacit IT infrastruktury a plánování lidských zdrojů a kapacit služeb.
  • Řízení úrovní služeb (Service Level Managm.) - Cílem „řízení úrovní služeb“ je údržba a zlepšování kvality IT služeb. Klíčovým principem je standardizovaný cyklus „jednání, monitorování a reportování“ o úrovních služeb.
  • Řízení dostupnosti a plánování kapacit - cílem řízení dostupnosti je optimalizovat IT infrastrukturu tak, aby odpovídala obchodním požadavkům společnosti. Součástí je také plánování kapacit IT infrastruktury a plánování lidských zdrojů a kapacit služeb.
  • Finanční plánování IT služeb - tato oblast tvoří součást strategického a taktického plánování organizace z hlediska zajištění IT podpůrných služeb. Kromě rozpočtování a plánování nákladových jednotek také stanovuje politiky pro účtování a stanovení cen IT služeb pro jednotlivé typy zákazníků.

Předpokládané znalosti: před tímto kurzem není potřeba žádná příprava

Materiály: materiály vypracované lektorem