Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Přehled o vývoji moderních web aplikací

Trvání: 
2 dny
Cena: 
9 000 Kč

Proč se o kurz zajímat: Získáte celkem rychle dobrý přehled o trendech pro vývoj web aplikací. Dnes se stále více kódu přesouvá na klienta,v tomto kurzu uvidíte na příkladech použití nejpopulárnějších technologií, vedoucích k efektivnímu vývoji aplikací pro web i mobilní zařízení.    
Komu je kurz určen: nejvíce programátorům webu, zvyklých pracovat na aplikacích, umístěných na serveru.
Výhodou je znalost Javascriptu a HTML. Může být přínosem pro projektové manažery nebo vedoucí programátory, architekty SW aplikací.
Co budete po kurzu umět: navrhnout web aplikace se správným rozdělením kódu na server a klienta, získáte přehled o nejnověhšívh technologiích HTML klientů.  
Obsah kurzu:
MVC a jeho alternativy
Přehled nástrojů pro implementaci probíraných návrhových vzorů na straně
serveru
Server side JavaScript
Responsive design - využití vlastností CSS
HTML - CSS - JavaScript
         Jak správně nastavit poměr ( Od zcela statické implementace v
HTML po zcela dynamickou s využitím JS )
Přesun funkcionality ze serveru na klienta - HTML5, aplikační
programování v JavaScriptu
Komunikace klient server
         AJAX vs WebSockets.
         Server Sent Events
Peer to peer komunikace
         WebRTC
Ukládání dat na klientech
         Local/Session storage
         WebSQL
         IndexedDB
Využití HW senzorů
         Geolocation
         Kamera
Populární JavaScript a CSS knihovny