Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Práce s relačními databázemi

Kategorie: 
Trvání: 
5 dnů
Cena: 
25 000 Kč

Cíle tohoto souboru kurzů: Relační databáze představují v současnosti standardní prostředí pro ukládání a zpracování dat podnikových aplikací. Umět je efektivně využívat je jedním z klíčových požadavků, které administrátoři, vývojáři aplikací a pracovníci provádějící zpracování důležitých podnikových dat musí bezpodmínečně splňovat. Abychom vyhověli potřebám a znalostní úrovni všech našich klientů, vytvořili jsme tento seriál jednodenních kurzů, jenž seznámí posluchače s komplexní problematikou práce s relačními databázovými systémy. V rámci celého seriálu je kladen důraz na dostatek příkladů a samostatná praktická cvičení. Seriál je zaměřen na práci s MS SQL serverem.

Cílová skupina: Uživatelé informačních technologií, administrátoři a vývojáři aplikací, kteří si potřebují osvojit obecnou problematiku a základní postupy prácesrelačními databázemi a jejich daty.

Obsah seriálu - obsah pěti jednodenních kurzů, na něž se můžete přihlásit podle vaší potřeby buďto jednotlivě, nebo na celý seriál, jenž je cenově zvýhodněn. Jednotlivé jednodenní kurzy mají tato témata:

  • Úvod do jazyka SQL 
  • Složitější prvky jazyka SQL
  • Analýza a návrh relačních databází 
  • Programování databází v jazyce Transact-SQL 
  • Administrace databázového serveru - konkrétně práce nad MS SQL 2008 R2

Podrobný popis jednotlivých kurzů najdete v tabulce kurzů s tématem databáze pod stejnými názvy, uvedenými ve výčtu jednodenních kurzů výše

Předpokládané znalosti: porozumění potřebám hromadného zpracování dat pomocí počítačů, dobrá orientace v uživatelském rozhraní operačního systému Windows, výhodou jsou obecné znalosti problematiky programovacích jazyků

Materiály: vypracované lektorem