Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Pokročilá správa zdrojového kódu v Subversion

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
5 000 Kč

Proč se o kurz zajímat: Programátoři, používající Subversion, si většinou myslí, že je to snadná záležitost, kterou dobře umí. Nicméně při práci na větších projektech se ukazuje, že povrchní znalost k efektivnímu využívání nestačí. Náš kurz seznamuje účastníky s pokročilými vlastnostmi systému pro správu zdrojového kódu Subversion, které jsou užívány zejména na rozsáhlejších projektech se zvýšenými nároky na životní cyklus produktu, jako např. současný vývoj dvou či více verzí aplikace nebo průběžná oprava chyb starší verze aplikace po vydání verze nové. Neméně důležitým tématem je také efektivní správa projektových repozitářů a zajištění přístupu ke zdrojovému kódu i pro vzdálené či externí členy vývojového týmu.
Komu je kurz určen: Začínajícím i pokročilým vývojářům aplikací, vedoucím vývojových týmů, kteří potřebují získat praktické dovednosti umožňující pokročilé využití systému pro správu zdrojového kódu SVN. Toto školení je vhodné pro vývojáře v jakémkoliv jazyce, neboť samotné použití systému pro správu zdrojového kódu se mezi různými jazyky nijak neliší.

Co budete po absolvování kurzu umět: Praocvat dobře v Subversion
Obsah kurzu:
Pokročilá práce s obrazem (working copy) repozitáře

 • Revize, operativní revize
 • Vlastnosti, klíčová slova
 • Ignorace položek nepodléhajících verzování
 • Zamykání souborů
 • Změnové seznamy (Changelists)

Větvení (branching)

 • Motivace a pojmy
 • Příprava nové větve
 • Vytvoření větve
 • Správa a způsob členění větví

Slučování (merging)

 • Reintegrace větve do struktury projektu
 • Jak na případné problémy (previews, mergeinfo)
 • Odvolávání změn
 • Obnova smazaných souborů
 • Značkování (tagging)

Správa repozitářů

 • Základní struktura repozitáře
 • Strategie nasazení repozitářů
 • Vytváření a konfigurace repozitáře
 • Údržba repozitáře
 • Zálohování a obnova repozitáře

Vzdálený přístup k repozitářům

 • Konfigurace webového serveru VisualSVN
 • Nastavení přístupových oprávnění
 • Zabezpečení přenosu (SSL)

Předpokládané znalosti: znalosti v rozsahu kurzu SS1(Základy správy zdrojového kódu v Subversion), schopnost samostatné práce s počítačem, znalost programovacího jazyka výhodou, ochota přijímat nové znalosti a pracovní postupy