Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Pojmy a principy objektové technologie

Trvání: 
1 den
Cena: 
4 000 Kč

Cíle školení: Získat základní informace o objektově orientovaných technologiích, o jejich praktickém použití při projektování. Seznámit se s UML a s možnostmi UML CASE nástrojů.

Cílová skupina kurzu: Analytici, programátoři a řídící pracovníci; zaměstnanci společností, kteří spolupracují s dodavatelskými firmami vyvíjejícími informační systémy na zakázku. Posluchačům používajícím strukturální přístup jsou vysvětleny výhody objektového přístupu a oba přístupy jsou porovnány.

Obsah kurzu:

  • Porovnání strukturálního a objektového přístupu
  • Co je to objekt ? Co je to zpráva ?
  • Základní a odvozené pojmy objektové orientace (zapouzdření, polymorfismus, třída, dědění, asociace, ....)
  • Reusability (znovupoužitelnost)
  • Modelování - co je to modelování ? proč modelujeme ?
  • Základní fáze projektu, role v projektu, metodologie
  • UML - přehled a mechanismy, nejdůležitější modely
  • Použití UML při vývoji informačního systému
  • CASE - včem nám mohou pomoci ? jak si vybrat vhodný CASE ?

Předpokládané znalosti:

  • není potřeba žádné přípravy ani žádných speciálních znalostí