Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

PHP a databáze

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
4 500 Kč

Cíle školení: Naučit posluchače pracovat s databázovými systémy z prostředí jazyka PHP. Účastníci se naučí vytvářet a spravovat databázový systém, vytvářet SQL dotazy a zpracovávat případné výsledky. Kromě drobnějších aplikací si každý sám vyzkouší vytvoření virtuálního obchodního domu. Posluchači se též seznámí s problematikou bezpečnosti skriptů i spojení s databází. Velký důraz je kladen na praktické vyzkoušení veškeré popisované problematiky tak, aby po ukončení kurzu byl každý posluchač skutečně schopen sám navrhnout a vytvořit funkční webovou aplikaci založenou na databázi. Příklady budou demonstrovány na databázových systémech MySQL.

Cílová skupina kurzu: Programátoři aplikací klient/server se znalostí základů PHP, kteří uvažují o přechodu na tuto platformu.

Obsah kurzu:

  • relační model dat
  • výběr databázového systému
  • návrh struktury databáze
  • jazyk SQL a jeho rozšíření v různých DBS ODBC
  • přístup k databázím prostřednictvím PHP
  • prohledávání databáze
  • manipulace se záznamy
  • zobrazování rozsáhlých výsledků
  • optimalizace databázových dotazů
  • problematika bezpečnosti

Předpokládané znalosti: jazyk PHP zhruba na úrovni kurzu "Úvod do PHP", jazyk HTML

Materiály: skripta vypracovaná lektorem